Usługi społeczne szyte na miarę

Jesteśmy jednostką organizacyjną gminy. Naszym celem jest świadczenie i koordynowanie usług społecznych. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny, promocja zdrowia – wszystkie usługi społeczne w jednym miejscu

Model jednego okienka

Dzięki CUS zmniejszamy do minimum formalności związane z korzystaniem z usług społecznych. Zależy nam na wypracowaniu sprawnego i kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców Gminy Kramsk.

Współpraca międzysektorowa

Nasze działania w dużej mierze opieramy na partnerskiej współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami lokalnymi.

Dedykowane wsparcie

Każdy z nas jest inny i każdy potrzebuje wsparcia dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Celem działania CUS jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Kramsk dostępu do takiego wsparcia.

Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich,
w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w opiece zastępczej.

W ramach wspierania rodziny świadczone będą następujące usługi:
Wsparcie rodziny
Skip to content