Aktualności

Gmina Kramsk przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 75+ – edycja 2024”. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania – dotacja celowa wynosi 201.933,00 zł.Program „Opieka 75+” – edycja 2024 zakłada wsparcie finansowe gmin...

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk informuje o funkcjonowaniu Linii Pomocy Pokrzywdzonym Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy...

Skip to content