Tytuł projektu:  "Pomocna Dłoń dla Seniora" - "Koperta Życia"

Projekt pod nazwą „Pomocna dłoń dla Seniora”, którego celem jest wprowadzenie na terenie Gminy Kramsk „KOPERT ŻYCIA”. 
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Może to ułatwić to prace służb ratowniczych, a w przypadku zagrożenia życia postawienie jak najszybszej diagnozy
i zastosowanie trafnego leczenia, jest bardzo ważne.

Skip to content