DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
KSIĘGOWOŚĆ

Dyrektor Centrum Usług Społecznych

pokój nr. 4

63 246 21 39

Centrum Usług Społecznych w Kramsku

Główna Księgowa

pokój nr. 3

63 246 21 39

PRACOWNICY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – PRACOWNICY SOCJALNI
PRACOWNICY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – USŁUGI

Organizator Pomocy Społecznej pokój nr. 6

Pracownicy socjalni pokój nr. 2

63 246 21 39

Organizator Usług Społecznych pokój nr. 6

Inspektor – Specjalista ds. monitoringu procesu testowania CUS pokój nr. 1

Inspektor – Specjalista ds. procesu testowania CUS pokój nr. 2

63 246 21 39

Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych /

Organizator Społeczności Lokalnej pokój nr. 8

 63 247 00 04 wew. 201

 

Skip to content