Program "Opieka 75" na rok 2021 / na rok 2022

Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, w miejscach ich zamieszkania.
Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.
 

Program " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jaki i osób starszych.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk informuje, że od 18 sierpnia 2021r. można składać wnioski wraz z kompletem dokumentów o pomoc w formie posiłku dla dzieci w przedszkolach i szkołach. Dożywianie rozpocznie się od 2 września 2021r.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk informuje, że od 14 stycznia 2022r. można składać wnioski wraz z kompletem dokumentów o pomoc w formie posiłku dla dzieci w przedszkolach i szkołach. Dożywianie rozpocznie się od 31 stycznia 2022r.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk informuje, że od 1 września 2022r. można składać wnioski wraz z kompletem dokumentów o pomoc w formie posiłku dla dzieci w przedszkolach i szkołach. Dożywianie rozpocznie się od 19 września 2022r.

Program "Wspieraj seniora" na rok 2021
Program "Korpus Seniora" na rok 2022

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej.
Program adresowany jest do :
  1. seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021/ edycja 2022

Program dla członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej, polegającej na zapewnieniu osobie wymagającej opieki czasowego wsparcia.
Beneficjentami programu będą osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem i niepełnosprawności, 
  • osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Informacja o uzyskanych środkach

Skip to content