1.Prowadzenie wsparcia i poradnictwa psychologicznego i rodzinnego (m.in. psycholog, terapeuta rodzin, psychoterapeuta);

2. Mobilne usługi poradnictwa psychologicznego i rodzinnego (m.in. psycholog, terapeuta rodzin, psychoterapeuta);

3. Usługi asystenta rodziny;

4. Usługi prowadzenia poradnictwa prawnego;

5. Usługi interwencji kryzysowej.

 

1. Mobilne usługi towarzyszenia seniorom i osobom niesamodzielnym ograniczające poczucie samotności i izolacji w środowisku zamieszkania;

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – mobilne usługi sanitarne obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych seniorów i osób niesamodzielnych;

3. Mobilne usługi pielęgniarskie;

4. Mobilne usługi rehabilitacji zdrowotnej i dietetycznej;

5. Mobilne usługi pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 

1. Prowadzenie profilaktyki, terapii uzależnień i współuzależnień;

2. Usługi wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych i osób o ograniczonej samodzielności w tym usługi opieki wytchnieniowej (rehabilitant, neurologopeda, asystent osoby niepełnosprawnej) oraz wsparcia doradczego, informacyjnego i psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością;

3. Usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

 

1. Usługi animacji lokalnej – zajęcia marszowo-taneczne z elementami gimnastyki, taniec w animacji z Patrykiem;

2. Usługi animacji środowiskowej- Zumba, gimnastyka dla seniora;

3. Usługi działań aktywizujących w środowisku zamieszkania.

Skip to content