Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w opiece zastępczej.

W ramach wspierania rodziny świadczone będą następujące usługi: prowadzenie wsparcia i poradnictwa psychologicznego i rodzinnego (m.in. psycholog, terapeuta rodzin, psychoterapeuta, itp.)  mobilne usługi poradnictwa psychologicznego i rodzinnego (m.in. psycholog, terapeuta rodzin, psychoterapeuta, itp.), usługi asystenta rodziny, usługi prowadzenia poradnictwa prawnego, usługi interwencji kryzysowej.

Skip to content