Jako jeden z pierwszych w kraju, GOPS w Kramsku będzie Centrum Usług Społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku od 1 kwietnia będzie Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk (CUS). – Jest to nowy model instytucji świadczącej usługi na rzecz społeczności lokalnej – wyjaśnia Andżelika Łoś, dyrektor kramskiego GOPS-u

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje ustawa o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych, która określa podstawy prawne do powstawania nowej instytucji. – Zgodnie z nimi usługi społeczne maja być „szyte na miarę” potrzeb społeczności lokalnej – dodaje dyrektor. – Przekształcenie GOPS-u umożliwi stworzenie nowych standardów usług, kompleksowego ich zorganizowania, zapewnienie ich większej dostępności, spersonalizowania, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a także poszerzenie ich katalogu. Utworzenie Centrum Usług Społecznych posłuży uruchomieniu kroczącej zmiany systemowej jako kolejnego etapu budowania w Polsce nowoczesnego i aktywizującego systemu wsparcia. Realizowane przedsięwzięcie pozwoli na dostarczenie wsparcia usługowego dla ogółu mieszkańców gminy Kramsk, a nie jak do tej pory tylko dla klientów ośrodka Pomocy Społecznej, czyli osób i rodzin słabszych i defaworyzowanych. Należy w tym miejscu podkreślić, że gmina Kramsk jest pionierem deinstytucjonalizacji usług dla seniorów jako elementu polityki senioralnej w lokalnym środowisku, zlecając usługi w tym zakresie Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu” w Kramsku.

Gmina Kramsk przystąpiła do pilotażowego konkursu, ukierunkowanego na wsparcie – przy wykorzystaniu funduszy unijnych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – uruchomienia i funkcjonowania 30 centrów usług społecznych w Polsce. Realizacja projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk” obejmuje okres od 1 października 2020 roku do 31 marca 2023 roku. Wniosek gminy Kramsk został wysoko oceniony i uplasował się na 3 miejscu wśród wszystkich miast i gmin w Polsce.

– Zachęcamy do śledzenia strony internetowej gminy Kramsk, gdzie będzie można odnaleźć wszystkie bieżące informacje na temat postępu realizacji przekształcenia oraz oferty usług Centrum dla mieszkańców gminy – mówi Andżelika Łoś. źródło: Przegląd Koniński: https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/3/18791/jako-jeden-z-pierwszych-w-kraju-gops-w-kramsku-bedzie-centrum-uslug-spolecznych.html

Skip to content