Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Miło nam poinformować, że od stycznia 2022r. rusza kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej, polegającej na zapewnieniu osobie wymagającej opieki czasowego wsparcia.

Beneficjentami programu będą osoby  sprawujące bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami dorosłymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk informuje zatem o możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk do dnia 19.10.2021r.

Tel. kontaktowy (63) 246 21 39

Skip to content