Konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową dla Seniora”

W dniu 19 listopada Centrum Usług Społecznych ogłosiło konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową dla Seniora”. Zebrano 150 kartek Bożonarodzeniowych. 🙂💪❤️.
Celem konkursu było:
✔przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem;
✔umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu;
✔rozwijanie zdolności plastycznej i artystycznej dzieci i młodzieży;
✔kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego
i odpowiedzialności za jego trwanie.
Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu gminy Kramsk z podziałem na 3 kategorie.
Dnia 10 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w poniższych kategoriach. Poniżej Laureaci konkursy:
W kategorii I – Przedszkola
I miejsce zajął Wojciech Kupsik z Przedszkola Gminnego w Kramsku z gr. IV
II miejsce zajął Krystian Sulski ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza
w Anielewie klasa 0
III miejsce zajął Natan Łaszkiewicz z Przedszkola Gminnego w Kramsku gr. IV
W kategorii II – klasy I-III
I miejsce zajął Jan Biernat ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem klasa II
II miejsce zajęła Julia Przybylska ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza
w Anielewie klasa I
III miejsce zajął Hubert Stasiński ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem klasa III
W kategorii III klasy IV-VIII
I miejsce zajęła Oliwia Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej klasa VII
II miejsce Nikodem Nawrot ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem klasa VI
III miejsce Melania Szurgot ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem klasa VI
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM 🏆🥇🙂.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla finalistów konkursu zostały ufundowane nagrody rzeczowe ze środków w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0078/20 pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Dla pozostałych 141 uczestników Organizator przewidział słodki upominek.
Skip to content