KOPERTA ŻYCIA

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk realizuje projekt pod nazwą „Pomocna dłoń dla Seniora”, którego celem jest wprowadzenie na terenie Gminy Kramsk „KOPERT ŻYCIA”

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany
w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Ułatwi to prace służb ratowniczych w innych krajach, a postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia ma duży wpływ na Twoje bezpieczeństwo i zdrowie

„KOPERTA ŻYCIA” to nowy projekt socjalny realizowany w Centrum Usług Społecznych
w Gminie Kramsk.

Więcej informacji w pod numerem telefonu 63 247 00 04 wew. 201 Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.Skip to content