Szkolenie w ramach działań Organizatora Społeczności Lokalnej

W dniach 12 i 13 lutego 2022 roku w ramach działań Organizatora Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk odbyło się dwudniowe szkolenie w Hotelu „ATUT” w Licheniu Starym. Tematem szkolenia był „Wolontariat w Kole Gospodyń Wiejskich”. Uczestnikami szkolenia byli:
Sołtysi, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i Wolontariusze z Gminnego Centrum Wolontariatu w CUS:
• Pan Michał Janicki – Sołtys Wielan oraz Wolontariusz w CUS
• Pani Katarzyna Mikorska – Sołtys Barc, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Barce oraz Wolontariusz w CUS,
• Pani Wioletta Juszczak – Sołtys w Świętem, Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Świętem
i Wolontariusz w CUS,
• Pani Ewelina Mielcarek – Sołtys Borek, członek Koła Gospodyń Wiejskich Borki „Czerwone Korale”,
• Pani Jolanta Nawrocka – Zastępca przewodniczącego Koła Gospodyń Wiejskich Barce,
• Pani Denisa Staszak – członek zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Świętem oraz Wolontariusz w CUS
• Pani Magdalena Pawińska – skarbnik i członek Koła Gospodyń Wiejskich w Świętem oraz Wolontariusz w CUS,
• Pani Alicja Tomczyk – członek Koła Gospodyń Wiejskich Barce i Wolontariusz w CUS,
• Pani Krystyna Szczepaniak – członek Koła Gospodyń Wiejskich Barce,
• Pani Agnieszka Włodarska – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Podgorze,
• Pani Agnieszka Janicka – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Borki,
Szkolenie prowadził Pan Dawid Zbawicki – doradca kluczowy z WOES w Koninie.
Uczestnicy szkolenia zdobyli duży zasób wiedzy na temat działalności i źródeł finansowania Kół Gospodyń Wiejskich i ich funkcjonowania, jaką rolę i funkcję pełni wolontariat w KGW, a także zasady tworzenia nowych Stowarzyszeń.
Skip to content