Posiedzenie Rady Programowej CUS – „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.

W dniu 5 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali AB w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej CUS, pod tytułem „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022. Celem posiedzenia Rady Programowej było zapoznanie się ze stanem funkcjonowania Centrów Usług Społecznych (CUS), które powstały w województwie wielkopolskim w ramach pilotażowego konkursu finansowanego w Działaniu 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. CUS w Trzciance, Rawiczu, Kramsku, Czarnkowie, Jarocinie i Rychwale). Spotkanie otworzyła Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej a prowadził je przewodniczący Rady Programowej CUS profesor Marek Rymsza.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk reprezentował Andrzej Nowak Wójt gminy Kramsk, Andżelika Łoś Dyrektor CUSu

w Kramsku, Magdalena Politańska Organizator Usług Społecznych, Agnieszka Wójt Organizator Społeczności Lokalnej oraz Krzysztof Telesiński pracownik socjalny. Posiedzenie zakończono podsumowaniem pracy i zaangażowania Centrów na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Skip to content