PIKNIK RODZINNY

Zapraszamy😊 👶🏻👦🏼🎈🎈
„Usługa pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach działań OSL
w środowisku zamieszkania. ‘’Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk” (POWR.02.08.00-00-0078/20) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.”
Skip to content