STUDIUJ BEZ BARIER W POZNANIU

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z  poznańskimi uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną
i zawodową oraz wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do zdobycia wyższego wykształcenia. Zapraszamy na stronę https://mopr.poznan.pl/ do lektury informatora.

Skip to content