„Pomocna dłoń dla Seniora” dostępne są „Koperty Życia”.


Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk informuje, że w ramach projektu
„Pomocna dłoń dla Seniora” dostępne są „Koperty Życia”.

Pracownicy CUS wraz z wolontariuszką Panią Sołtys Kramska Haliną Rogowską zachęcali mieszkańców gminy Kramsk do skorzystania z „Koperty Życia” udzielając instrukcji i informacji
o korzyściach z jej posiadania.

Ta koperta może uratować życie. Nie zawsze osoba opiekująca się chorym jest dokładnie zorientowana na co choruje jej podopieczny i jakie leki przyjmuje. Problemem staje się także zlokalizowanie przez osoby opiekujące się chorym kart informacyjnych lub zaświadczeń
o chorobach i leczeniu podopiecznego. Dlatego ważne staje się umieszczenie tej karty w miejscu, które w każdym domu łatwo zlokalizować. Jest to domowa lodówka. W przypadku stanu zagrożenia, dane zawarte w karcie pozwolą ratownikom medycznym wdrożyć odpowiednie procedury ratujące życie.

Komplet „KOPERTA ŻYCIA” zawiera:
– plastikową kopertę,
– kartę informacyjną do wypełnienia,
– informację o akcji i wskazówki do wypełnienia karty,
– naklejkę na lodówkę,
– naklejkę na drzwi
wejściowe.

Skip to content