Kolejna edycja programu ministerialnego Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Miło nam poinformować, że w dniu 24.10.2022r. Wojewoda Wielkopolski przesłał informację, że w roku 2023r. rusza kolejna edycja programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

  2. Wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

  3. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych;

  4. Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

  5. Zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1) dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym lub

c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573).

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk informuje zatem o możliwości składania „Kart zgłoszenia do programu”
w przedmiotowej sprawie. Karty będą przyjmowane w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk do dnia 07.11.2022r.

Tel. kontaktowy (63) 246 21 39

 

 

Skip to content