PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE I CAŁKOWITA WARTOŚĆ

53.000,00 ZŁ

Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Kramsk otrzymał dofinansowanie z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024” jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. Wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych;
  4. Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  5. Zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1)  dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2)  osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym ( w tym orzeczenia równoważne)

Pomoc przyznawana w postaci asystencji jest bezpłatna.

Skip to content