0

Gmina Kramsk przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 75+ – edycja 2024”. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania – dotacja celowa wynosi 201.933,00 zł.

Program „Opieka 75+” – edycja 2024 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Dodaj komentarz

Skip to content