PUP Konin informuje

   Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w 2024 roku, podobnie jak w roku poprzednim, prowadzi rekrutację do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)" współfinansowanego z Europejskiego FunduszuSpołecznego Plus w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski...

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk ogłasza nabór na stanowisko – Asystent rodziny oraz Asystent rodziny w ramach Projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne Tytuł projektu – Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku. 

Dokumenty do pobrania: https://bip.kramsk.pl/a,25274,dyrektor-centrum-uslug-spolecznych-w-gminie-kramsk-oglasza-nabor-na-stanowisko-asystent-rodzinyw-ram.html lubOświadczenie-projektZgoda_do_procesu_rekrutacji-projektKlauzula_informacyjna-projektKWESTIONARIUSZ_PERSONALNY_KANDYDATA__projekt Dokumenty do pobrania: https://bip.kramsk.pl/a,25273,dyrektor-centrum-uslug-spolecznych-w-gminie-kramsk-oglasza-nabor-na-stanowisko-asystent-rodziny.htmllubOświadczenie-CUSKWESTIONARIUSZ_PERSONALNY_KANDYDATA__CUSKlauzula_informacyjna-CUSZgoda_do_procesu_rekrutacji_— CUS

Skip to content