ARiMR zaprasza do udziału w konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR.

Praca konkursowa powinna nawiązywać do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników.

Najlepszy projekt otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 14 października 2022 r.

Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Jedno KGW może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna.

Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.)

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie ARiMR.


Skip to content