Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o rekrutacji na staże i szkolenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przypomina, iż prowadzi rekrutację do dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

–         „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przeznaczonego dla osób do 30 roku życia.

–         „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przeznaczonego dla osób powyżej 30 roku życia.

Na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zamieszczone są ogłoszenia o naborach prowadzonych w ramach ww. projektów.

Nabory dotyczą następujących form wsparcia:

–         Staże,

–         Szkolenia indywidualne, kończące się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji, np.:

·         Prawo jazdy (wszystkie kategorie),

·         Kwalifikacja na przewóz rzeczy lub osób,

·         Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR,

·         Spawanie,

·         Operator wózków jezdniowych,

·         Operator żurawi samojezdnych (HDS),

·         Operator maszyn drogowych i do robót ziemnych (np. koparki, ładowarki, walec drogowy, równiarki, spycharki),

·         Operator suwnic.

–         Szkolenie grupowe: Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE obejmujący MODUŁ B-4 (Arkusze kalkulacyjne),

–         Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

–         Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

–         Bon na zasiedlenie (dotyczy tylko osób do 30 roku życia). 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

PO WER V Wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

PO WER Wniosek bezrobotnego o skierowanie na szkolenie

POWER Karta kandydata na szkolenie 2022 (2)

POWER V wniosek o zorganizowanie stażu

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 2022

WRPO Karta kandydata na szkolenie 2022

WRPO V Wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WRPO Wniosek bezrobotnego o skierowanie na szkolenie

WRPO Wniosek w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalaności gospodarczej (15) (4)

 

Skip to content