Posiedzenie Rady Programowej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie do spraw projektów wyłonionych do dofinasowania w konkursie pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.

Rada Programowa CUS
Rada Programowa

W dniu 05 września 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej do spraw projektów wyłonionych do dofinasowania w konkursie pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.

Celem posiedzenia Rady Programowej było zapoznanie się z pakietami produktów opracowanymi w wyniku testowania rozwiązania modelowego w Koszalinie, gminie Wieniawa oraz u nas, w Kramsku.

Nasze pakiety produktów zostały jednogłośnie przyjęte przez Szanowną Radę Programową,
a przedstawiona prezentacja dotycząca Centrum Usług Społecznych w  Gminie Kramsk został przyjęty gromkimi brawami, za co serdecznie dziękujemy.

Podczas spotkania na temat działań naszego Centrum głos zabrał Wójt Gminy Kramsk Pan Andrzej Nowak, a o realizowanych projektach
i wyzwaniach stojących przed CUS-em opowiadała  Andżelika Łoś, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.

Skip to content