Posiedzenie Rady Programowej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie do spraw projektów wyłonionych do dofinasowania w konkursie pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.

W dniu 05 września 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej do spraw projektów wyłonionych do dofinasowania w konkursie pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.Celem posiedzenia Rady Programowej było zapoznanie się z pakietami produktów opracowanymi w...

Skip to content