W imieniu ZUS zapraszamy na spotkania dla Seniorów

II Oddział ZUS w Poznaniu swoje listopadowe akcje kieruje przede wszystkim w stronę Seniorów. W tym miesiącu II Oddział w Poznaniu i podległe mu inspektoraty w terenie, takie jak Gniezno, Konin, Koło, Oborniki, Środa Wlkp., Słupca, Września, Turek  i Śrem organizują lub współorganizują szereg akcji skierowanych do osób starszych. Będzie można skorzystać z porad ekspertów, ZUS, NFZ czy PFRON. Zaplanowano szereg spotkań, dyżurów telefonicznych i szkoleń.
Poznań
8.11. 10:00-13:00 ZUS ul. Starołęcka 31
Stoiska informacyjne w siedzibie Oddziału: 1. NFZ (promocja zdrowia) 2. PFRON ( dostępność usług PFRON w kontekście pracy). 
Gniezno
16.11. 16:00-18:00 Biblioteka Publiczna w Gnieźnie, filia nr 9, os. Orła Białego 18, wykład eksperta i dyżur –indywidualne porady emerytalno-rentowe.
Konin
6.11. 10:00-12:00 Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Golinie Plac L. Wielkiego 8
Porady  eksperta ZUS dla podopiecznych Domu Pomocy: waloryzacja; przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury; bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
7.11. 11:00-13:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13,Porady eksperta ZUS dla Klubu Seniora „laboratorium Dojrzałości Seniorów Konińskiej Biblioteki 60+”   : waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury;  bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
9.11. 11:00-13:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13, Porady eksperta ZUS dla  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Uniwersytetu Trzeciego wieku    waloryzacja; przeliczanie emerytury; wcześniejsze emerytury; bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
14.11. 11:00-13:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13
Poradnictwo eksperta ZUS:    1) waloryzacja;2) przeliczanie emerytury;3) wcześniejsze emerytury;4) bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.  
16.11. 11:00-13:00  Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13
Poradnictwo eksperta ZUS:    waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury; bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.  
22.11. 11:00-13:00  Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13
Poradnictwo eksperta ZUS:    waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury;  bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.  
24.11. 10:00-12:00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie, ul. 11 listopada 19, Poradnictwo eksperta ZUS:    waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury;  bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.      
Oborniki
8.11. 12:30-15:00 Dzienny Dom Senior+  „Jagiellonka” ul. Jagiellońska 1, Oborniki. Porady ekspertów ZUS. Punkt zakładania PUE ZUS.
18.10. 9:00-11:00, Dyżur telefoniczny 504 999 253. PUE ZUS, sposoby przeliczania emerytury, ubankowienie świadczeń emerytalno-rentowych.
 
Koło
9.11. 16:00-17:00 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37, 62-600 Koło.
Spotkanie z członkami stowarzyszenia „Klub Seniora Trzecia Zmiana” w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Dyżur ekspercki  – porady  eksperckie doradcy emerytalnego. Konsultacje, promocja PUE, informacje o ZUS. Pogadanka z przedstawicielem Policji w Kole na temat bezpieczeństwa.
13.11. 11:15-12:15 Urząd Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14
Dyżur ekspercki  – porady  eksperckie doradcy emerytalnego. Konsultacje, promocja PUE, informacje o ZUS.
 
Środa Wlkp.
7.11. 8:00-10:00 dyżur telefoniczny 61 286 01 38. Bezpiecznie zdrowo, bezgotówkowo – jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia.
 
Września
16.11. Klub Seniora „Wrzosowisko” ul. Batorego 8, Wykład i dyżur eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych.
21.11. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny 61 437 43 21, porady emerytalno-rentowe.
 
Śrem
12.11. 10:00-12:00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku, udział w imprezie sportowo-integracyjnej dla seniorów „Senioriada 2023”.
16.11. 10:00-14:00 dyżur telefoniczny 61 284 80 14 w sprawach emerytalno- rentowych.
21.11. 10:00-12:00 Klub Relax w Śremie. Dyżur pracownika ZUs dla seniorów z Klubu Seniora „Nadzieja”.
27.11. 17:00-18:00 Klub Relax w Śremie. Spotkanie z seniorami klubu Seniora „Jedynkowi” porady emerytalno-rentowe.
 
Turek
7.11.  8:00-9:30 MOPS w Turku, ul. Konińska 4, Dyżur pracownika ZUS –świadczenia dla seniorów. Zakładanie PUE.
20.11. 9:00-11:00, ZUS w Turku, spotkanie z policjantem – Bezpieczny Senior.
 
Słupca
23.11. 11:00-12:30 Biblioteka w Orchowie, ul. Powstańców Wlkp. 3, porady emerytalno-rentowe, PUE ZUS.
Skip to content