PUP Konin informuje

 

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w 2024 roku, podobnie jak w roku poprzednim, prowadzi rekrutację do projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP.

  Ogłoszenia o naborach prowadzonych w ramach ww. projektu zamieszczane są na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

W chwili obecnej ogłoszenia obejmują następujące formy wsparcia:

➡️Staże,

➡️Szkolenia,

➡️Bon na zasiedlenie.

Skip to content