Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk ogłasza nabór na stanowisko – Asystent rodziny oraz Asystent rodziny w ramach Projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne Tytuł projektu – Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku. 

Skip to content