„Pomocna Dłoń dla Seniora” – „Koperta Życia”

Przypominamy mieszkańcom gminy Kramsk o możliwości skorzystania z nieodpłatnej koperty życia.
Kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych lub Organizatorem Społeczności Lokalnej pod numerem tel. 63 247 00 04 wew. 201

Tytuł projektu: „Pomocna Dłoń dla Seniora” – „Koperta Życia”.
Celem projektu jest wprowadzenie na terenie Gminy Kramsk „KOPERT ŻYCIA”.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu
w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL.
Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie
w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne,
Może to ułatwić to prace służb ratowniczych, a w przypadku zagrożenia życia postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia, jest bardzo ważne.

Skip to content