Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 oraz zaprasza do składania ofert. 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 oraz zaprasza do składania ofert.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej, czy umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych.
 
Skip to content