Webinarium nt.: „Rozwoju usług środowiskowych i deinstytucjonalizacji w Polsce z perspektywy odbiorców i instytucji. Trendy, oczekiwania, wyzwania”.

13.03.2024 r. Dyrektor CUS Andżelika Łoś wzięła udział w webinarium organizowanym przez Uczelnię Korczaka – Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie nt.: „Rozwoju usług środowiskowych
i deinstytucjonalizacja w Polsce z perspektywy odbiorców i instytucji. Trendy, oczekiwania, wyzwania”.

Spotkanie dotyczyło przedstawienia opracowanych wyników badań „ Ogólnopolskiej diagnozy w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”. Cały zespół pracowników CUS w Kramsku brał czynny udział w badaniach Uczelni. Wyzwania deinstytucjonalizacji różnią się w zależności od obszaru, w jakim działają jednostki pomocy społecznej. Dlatego istotną wartością

„Ogólnopolskiej diagnozy…” jest analiza potencjału zmian oraz oczekiwań odbiorców w sześciu obszarach wsparcia, istotnych z punktu widzenia rozwoju usług społecznych:

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej;

Deinstytucjonalizacja wsparcia osób niesamodzielnych;

Deinstytucjonalizacja wsparcia osób z niepełnosprawnością;

Deinstytucjonalizacja wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi;

Deinstytucjonalizacja wsparcia seniorów;

Deinstytucjonalizacja w kryzysie bezdomności.

Jak wynika z powyższych wyzwań CUS w Kramsku już dzisiaj realizuje praktycznie wszystkie usługi społeczne w zakresie procesu deinsytucjonalizacji. Usługi są świadczone środowiskowo przy wsparciu organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnej.

Gmina Kramsk i CUS w Kramsku jest w gronie jedynie 8% gmin w Polsce, które na ten proces się przygotowały i go wdrażają, co jest wielkim sukcesem na skalę całego kraju.

Skip to content