Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 oraz zaprasza do składania ofert. 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznegow ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024 oraz zaprasza do składania ofert.Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków...

Skip to content